ReadyPlanet.com
dot dot
ภายในร้าน article

ภายในร้าน สามารถรับลูกค้าได้ประมาณ 70 คน ในบรรยากาศเรียบง่าย สะอาด  ทำให้สามารถนั่งทานได้อย่างสบาย

ทางร้านยังรับจัดงานเลี้ยง ตามโอกาส และ ความต้องการของลูกค้า
บรรยากาศร้าน

บริเวณร้าน article
ภายนอกร้าน articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.