ReadyPlanet.com
dot dot
ปลาช่อนสุดโค้ง article

เมนูนี้มีชื่อว่า ปลาช่อนสุดโค้ง อีกหนึ่งเมนูที่ภูมิใจนำเสนอ เราใช้ปลาช่อนนำไปแล่กลางตัว เลาะก้างออก แล้วราดด้วยน้ำราด

สูตรเฉพาะของโค้งไผ่หลิว ซึ่งประกอบด้วยเครื่องสมุนไพร จานนี้รสชาติไม่เผ็ด เด็กก็ทานได้ค่ะ
อาหารแนะนำ

ไก่ย่างหนังกรอบ article
ยำตะไคร้ทอดกุ้งแม่น้ำ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.