ReadyPlanet.com
dot dot
ไก่ย่างหนังกรอบ article

จานขึ้นโต๊ะของร้าน เราใช้น่องสะโพกไก่ หมักจนได้ที่ แล้วย่างด้วยอุณหภูมิ 200 องศา ทานกับน้ำจิ้ม2รส 2แบบ สูตรของร้านโค้งไผ่หลิว

 
อาหารแนะนำ

ปลาช่อนสุดโค้ง article
ยำตะไคร้ทอดกุ้งแม่น้ำ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.